Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leercirkel Jeugdpreventie Uithoorn

Project

Professionals en ambtenaren in het sociale domein leven in een wereld van schaarste. Hun tijd, de middelen, de (verwijs)mogelijkheden en het personeel zijn schaars. Kortom: met weinig handen moet veel werk verricht worden. Waar zet je als gemeente of uitvoerend professional, met de weinige beschikbare middelen, het best op in? En hoe onderbouw je die keuze?

Over het onderzoek

Met de leercirkel Jeugdpreventie Uithoorn gaan we vanuit een ontwerpgerichte benadering aan de slag met de vraag welke keuzes je maakt in tijden van schaarste. De kernkring van het leerkringtraject bestaat uit maximaal acht professionals, bijvoorbeeld jeugdprofessionals van Uithoorn voor Elkaar (Viddet, Participe, MEE), leerkrachten, informele sleutelfiguren, Sociaal Teamprofessionals, PerMens, POH’er GGZ Jeugd of beleidsadviseurs van de gemeente. Daarnaast worden incidenteel gasten uitgenodigd die hun ervaring en expertise delen. Denk hierbij aan jongeren, informele netwerken, zorg, politie, ervaringsdeskundigen en onderzoekers met expertise op het gebied van jeugdbeleid.

Methode

Het traject bestaat uit drie fases. De duur van de fases, het aantal bijeenkomsten en de exacte invulling worden bepaald in het proces en naar behoeften van de deelnemers.

In deze fase starten we vanuit een brede insteek en een open vraag: wat is er nodig om de jeugd zo goed mogelijk te ondersteuning in hun ontwikkeling? In deze fase moet duidelijk worden waar we ons op gaan richten. Gaat het om een betere middelenverdeling, moet er meer aandacht komen voor betere toerusting van professionals of zijn er specifieke gebieden of groepen waarin geïnvesteerd moet worden? We voeren voorbereidende individuele gesprekken en doen één of meerdere sessies om een focus aan te brengen.

In de ontwerpfase beginnen we met het verzamelen van informatie die nodig is om tot goede ideeën te komen. We gebruiken verschillende kennisbronnen, zoals ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. We doen in deze fase wat nodig is om antwoord op het vraagstuk te krijgen. We kunnen instrumenten (bijv. effectencalculator of effectenplein) gebruiken, betrokkenen (jongeren of experts) uitnodigen of zelf op pad gaan (werkbezoeken). Bij het verzamelen van de benodigde informatie en ideeën maken we gebruik van mixed methods. Wij zullen voornamelijk de kwantitatieve data verzamelen. Deelnemers zullen gebruik maken van een kwalitatieve methode, zoals community of asssets mapping, (contextueel) interviewen, wandelgesprekken, photo phoice, shadowing of peer group grids. Deze aanpak is tijdsintensief, dus we zullen ook in deze fase schaarste keuzes moeten maken.

Als er genoeg informatie en ideeën zijn verzameld, stellen deelnemers een ontwikkelplan op waarbinnen een gezamenlijke ambitie wordt geformuleerd, concrete doelen worden gesteld en ideeën (interventies / aanbevelingen) geopperd om de doelen te behalen. Bij het ontwerpen laten we ons inspireren vanuit het gedachtengoed Small Wings waarbij een groter vraagstuk opgeknipt wordt in hanteerbare deeloplossingen.

Tot slot wordt in deze fase ruimte vrijgemaakt voor reflectie. Samen met betrokkenen uit het veld, de gemeente en andere experts wordt gereflecteerd op de haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid voor het ontwikkelplan.

Partners

Het project wordt uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving. Deze werkplaats is een samenwerkingsverband van gemeenten en organisaties in de regio. De leercirkel Jeugdpreventie Uithoorn wordt gefacilieerd, begeleid en gevoed door onderzoekers van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam.

BETROKKEN MEDEWERKERS

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 jul 2024