Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag

Project

De kenniswerkplaats wordt in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving en de ketenpartners in de regio opgezet in de vorm van een praktijkgerichte leerwerkplaats. Hierbinnen is veel ruimte is voor input uit het veld: mensen van de werkvloer, beleidsmakers, mensen met ervaringskennis, inwoners en naasten. De kenniswerkplaats bouwt voort op opgedane kennis uit het land en ervaring in de regio, uit eerdere projecten en initiatieven rond de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag in de wijk. Om dit te kunnen doen is kennis, kunde en commitment nodig, met name van betrokkenen en hun omgeving.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 april 2023

Project Info

Startdatum 13 jan 2023
Einddatum 31 dec 2025