Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Stimuleren van lopen en fietsen

Ontwikkeling van (conceptuele) interventies

Project

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil bevorderen dat Nederlanders meer lopen en fietsen, zowel voor hun eigen gezondheid als voor het verminderen van emissie als gevolg van onder andere autogebruik. Het ministerie heeft het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam daarom gevraagd vier tot zes conceptuele gedragsinterventies te ontwikkelen, die als doel hebben het stimuleren van lopen en fietsen.

Doelstelling van het project is om op conceptueel niveau vier tot zes interventies te ontwikkelen. Deze zijn gericht op de twee doelgedragingen:

  • MKB’ers fietsen naar hun werk (tot 7,5 km afstand).
  • Ouders brengen hun kinderen actief naar school.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 april 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2022
Einddatum 01 jun 2023