Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Europees project ATELIER - Wonen in een energiepositieve wijk

Wonen in een energiepositieve wijk: wat doet dat met je energiegedrag?

Project

Het lectoraat ‘Psychologie voor een Duurzame stad’ doet de komende 4 jaar onderzoek naar een energiepositieve wijk in Buiksloterham, waar meer duurzame energie wordt opgewekt dan verbruikt. In ons onderzoek staat de mens-kant van de energietransitie centraal: Wat vragen dergelijke nieuwe innovaties van bewoners?

Het lectoraat ‘Psychologie voor een Duurzame Stad’ gaat samen met kennispartners binnen en buiten de Hogeschool van Amsterdam onderzoek doen naar de energietransitie in de stad. In het Europese project ATELIER, trekt Amsterdam samen op met de Spaanse stad Bilbao. Beide steden gaan wijken ontwikkelen met een lokale energiemarkt waar bewoners energie kunnen verhandelen die zij zelf duurzaam hebben opgewekt en niet gebruiken. In dit Europese onderzoeksproject wordt niet alleen de technologische innovatie onderzocht, het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad schuift als kennispartner aan om de menselijke kant van de energietransitie te onderzoeken. Hoe gaan bewoners om met dergelijke energie-innovaties en wat doet het met je om in zo’n energiepositieve wijk en woning?

Zo is het mogelijk dat nieuwe bewoners zich dusdanig identificeren met de duurzame uitstraling van de wijk, dat zij zich meer bewust worden van hun (niet-) duurzame gedrag. Een spill-over effect zou dan kunnen optreden, waarin veranderingen in energiegedragingen andere gedragingen, zoals reisgedrag of recyclegedrag, positief beïnvloeden. Aan de andere kant is het mogelijk dat er een moral licensing effect zal optreden. In dat geval kunnen bewoners denken dat de technologie in de wijk wel zorgt voor een duurzame levensstijl. Bewoners zouden dan juist eigen milieu-onvriendelijk gedrag kunnen goedpraten onder het mom van hun duurzame woning. Een vliegreisje naar een exotische bestemming kan er wel vanaf, als je woning helemaal energie-neutraal of zelfs energiepositief is. Het lectoraat gaat op zoek naar de impact van de wijk en woning op de bewoner en trekt bij dit onderzoek op met WAAG en Lectoraat Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 april 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2020
Einddatum 01 jun 2024