Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onveiligheid opheffen

Project

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn van grote invloed op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen. Toch valt het voor professionals in de jeugdzorg lang niet altijd mee om goed in te schatten of en in welke mate een gezinssituatie onveilig is en zo ja, wat er dan moet gebeuren. Jeugdbescherming Amsterdam heeft het trainingsaanbod ‘Onveiligheid Opheffen’ ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het signaleren van en handelen in onveilige gezinssituaties. Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd onderzoekt in hoeverre deze trainingen professionals helpen in hun werk.

Aanleiding onderzoek

Uit onderzoek in opdracht van de Gemeente Amsterdam (2015) blijkt dat professionals het lastig vinden om een gestructureerd inschatting van het risico op kindermishandeling te maken en om eventuele vervolgstappen te bepalen. Hierdoor werd regelmatig laat ingegrepen, in enkele gevallen met ernstige gevolgen.

Naar aanleiding van deze bevindingen hebben vijf jeugdzorgorganisaties - Samen Doen, OKT Amsterdam, Veilig Thuis, William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Amsterdam - de handen ineen geslagen om professionals beter toe te rusten onveilige gezinssituaties te signaleren en te stoppen. Sinds 2016 krijgen alle professionals binnen deze organisaties training aangeboden om adequaat te kunnen optreden bij onveilige gezinssituaties.

Doel en beoogde producten

Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de veranderingen in het handelen van professionals nadat zij de training hebben gevolgd en welke voorwaarden van belang zijn voor een goede implementatie van een integrale werkwijze rond veiligheid. Andere beoogde producten zijn een zelfreflectie-instrument voor professionals en een factsheet over het cliëntperspectief over onveiligheid. Het onderzoek loopt tot september 2019 en wordt uitgevoerd in samenwerking met De Jeugdbescherming Amsterdam.

Download hier het rapport, het reflectie-instrument en de factsheet input clienten training.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Leonieke Boendermaker

l.boendermaker@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 nov 2019

Contact

Leonieke Boendermaker