Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek: Wie speelt welke rol?

Project

Medio april is het lectoraat Armoede en Participatie met medewerking van het DWI van start gegaan met het onderzoek 'Wie speelt welke rol?'. Het betreft een onderzoek naar de optimale rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals bij het tot stand brengen van een effectieve schulddienstverlening.

Door middel van het onderzoek willen wij zicht krijgen op de optimale rolverdeling tussen de genoemde actoren.

In het onderzoek wordt een drietal uiteenlopende projecten waarbinnen vrijwilligers, professionals op uiteenlopende wijze samen met het sociaal netwerk van schuldenaren en schuldenaren zelf bijdragen aan het stabiliseren, verminderen en waar mogelijk op­lossen van de schuldensituatie van de betrokken Amsterdammers. De werkwijze binnen de projecten en de taak- en rolverdeling tussen de onderscheiden actoren wordt in kaart gebracht door een combinatie van documentanalyse, groepsgesprekken, interviews en observaties. Een en ander resulteert in een methodische beschrijving van de projecten en de specifieke taken en rollen van de actoren en aanbevelingen omtrent verbeter mogelijkheden.

Het lectoraat wil in 2013 kennis leveren over de effectiviteit van de inzet van vrijwil­ligers en het informele netwerk, naast professionals, in een aantal duidelijk te onder­scheiden klantsituaties / profielen binnen de schulddienstverlening. Met deze kennis kunnen bestaande Amsterdamse projecten en diensten in de schulddienst-verlening worden verbeterd en nieuwe initiatieven vanaf het begin doelgerichter worden opgezet. Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van methodisch werken in de schulddienstverlening zowel door professionals als door vrijwilligers. Doordat het on­derzoek een methodische beschrijving maakt van de projecten, wordt transparant ge­maakt hoe er binnen de projecten wordt gewerkt. Zo kunnen uitvoerend professionals en vrijwilligers in de toekomst bij vergelijkbare klanten in vergelijkbare omstandighe­den op vergelijkbare wijze handelen. Daarnaast is het denkbaar dat het onderzoek hand­reikingen oplevert voor de situaties waarin de informele netwerken van schuldenaren een belangrijke en positieve rol kunnen spelen bij de ondersteuning van die schuldenaren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 22 apr 2013

Contact

Roeland van Geuns