Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek naar de organisatie van bezwaarprocedures

Project

Door studenten van de opleiding HBO-Rechten wordt in het kader van het onderzoekspracticum minoren, onder begeleiding van onderzoekers van het kenniscentrum, vanuit verschillende perspectieven onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren bij het effectief, efficiënt en klantvriendelijk afhandelen van bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In Nederland worden jaarlijks ca. 2,6 miljoen bezwaarschriften door overheidsinstanties afgehandeld. Het onderzoek is actueel en relevant, omdat de laatste jaren de trend is dat overheidsorganisaties de bezwaarschriftprocedure proberen te 'dejuridiseren' door direct na binnenkomst contact op te nemen met de indiener van het bezwaarschrift om te bezien of het probleem kan worden opgelost zonder de bezwaarprocedure volledig te volgen. De mate waarin overheidsorganisaties dit hebben doorgevoerd en de wijze waarop zij hun procedure hebben georganiseerd, verschilt echter sterk. Het onderzoek heeft een langlopend karakter. In semester 2 van het collegejaar 2012-2013 is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop binnen de gemeente de ruim 100.000 bezwaarschriften die jaarlijks bij de verschillende stadsdelen en diensten van de gemeente binnenkomen worden afgehandeld. Het onderzoek vond mede plaats naar aanleiding van een motie van gemeenteraadslid Sahin over het instellen van een zgn. externe adviescommissie voor het afhandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen van de gemeente. Hierna is een tevredenheidsonderzoek verricht voor een onderdeel van de gemeente. Door de vele contacten met het werkveld via afstdueeropdrachten, stages etc. beschikt het KMR over een brede expertise. Voor overheidsorganisaties die tevredenheidsonderzoek willen laten verrichten onder hun cliënten, of anderszins onderzoek willen laten verrichten naar organisatie en inrichting van de bezwaarprocedure zijn er via de samenwerking met de opleiding HBO-Rechten altijd mogelijkheden om dit door studenten te laten doen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 11 mrt 2011

Contact

Rob van Otterlo