Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Minor Outreachend Wijkgericht Werken

Project

Outreachend werken wordt steeds belangrijker, is speerpunt van de politieke besluitvorming en krijgt steeds meer effect. De minor outreachend werken (ORW), gaat over outreachend denken en handelen.

Erop af gaan

In het begin stond de term outreachend werken nog alleen voor 'erop af' gaan. Globaal hield dit in, dat professionals niet achter hun bureau blijven wachten tot cliënten zich melden, maar dat zij actief op zoek gaan naar burgers die ondersteuning kunnen gebruiken. Onder invloed van de praktijk is outreachend werken uitgegroeid tot meer dan een werkwijze.

Van zorgen voor naar zorgen dat

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en het door de vorige staatssecretaris (Jet Bussemaker) geïntroduceerde Welzijn Nieuwe Stijl, in combinatie met de fikse bezuinigingen op zorg en welzijn, dwingen de sociale sector om in sneltreinvaart methoden en technieken te vinden waarmee (groepen) burgers ondersteund en met elkaar verbonden kunnen worden, om zo voorwaarden te scheppen op grond waarvan burgers hun eigen krachten kunnen ontwikkelen. Van 'wij weten wel wat goed voor u is' naar 'waarmee denkt u dat we u en de uwen van dienst kunnen zijn?'

Outreachend is ook grensoverschrijdend

Voor veel professionals, organisaties, docenten en opleidingen in de sociale sector is dit nog een enorme stap. Maar ook bouwkundigen, juristen of economen moeten weten wat zich in de maatschappij afspeelt. Dat kunnen ze bereiken door zich meer te verdiepen in de leef- en belevingswereld van de burgers. Daarbij is het van belang dat al deze professionals leren grensoverschrijdend te werk te gaan: verder kijken dan hun eigen sector.

Kennisdeling met de praktijk

In de minor Outreachend werken krijg je geen eenduidige antwoorden aangereikt. Evenmin simpele formules of recepten. Die werken volgens ons simpelweg niet.. Wel bieden wij kennis, vaardigheden, inzichten, ideeën en contacten met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk, waarmee we studenten stimuleren zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Hierbij geven de docenten begeleiding op maat.

De minor is toegankelijk voor vol- en deeltijdstudenten van alle studierichtingen, juist om uitwisseling van o.a ervaring en kennis te stimuleren. Ook door de brede samenstelling van de lesgroep krijgen alle studenten in de minor de kans grensoverstijgend en outreachend te leren denken, daarbij zijn er van het hele Domein Maatschappij en Recht docenten aan de minor verbonden.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 07 jan 2011

Contact

Rosalie Metze

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900