Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Netwerkonderzoek Taalaanbieders Amsterdam Nieuw-West

Project

Laaggeletterdheid staat de laatste jaren nadrukkelijk op de politiek-bestuurlijke agenda. Het kabinet acht een effectieve aanpak van laaggeletterdheid in Nederland noodzakelijk. Educatie & Inburgering, Stichting Lezen & Schrijven, stadsdeel Nieuw-West en het lectoraat Management van Cultuurverandering zien een meerwaarde in samenwerking en willen samen een onderzoek uitvoeren naar de samenwerking binnen het netwerk van taalaanbieders in Nieuw-West.

Sinds de afgelopen jaren is een beweging gaande waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt. Nu de overheid een minder sturende rol heeft bij de aanpak van laaggeletterdheid, is het de bedoeling dat het netwerk van taalaanbieders deze rol van de gemeente overneemt. Dit netwerk draagt dan zorg voor afstemming tussen taalaanbieders over het taalaanbod zodat zoveel mogelijk doelgroepen een zo goed mogelijk taalaanbod krijgen. Nog beter zou het zijn als binnen dit netwerk een aantal taalaanbieders ook ketens vormt die gemeenschappelijk de noden van taalbehoeftigen aanpakken en volgordelijk ervoor zorgen dat de taalbehoeftigen naar het juiste taalaanbod worden doorverwezen zodra zij een bepaald traject hebben afgerond en verder willen leren.

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen in hoeverre er sprake is van een ketencultuur van taalaanbieders in Nieuw-West en om inzicht te krijgen in de mate van samenwerking tussen de verschillende taalaanbieders.

Het lectoraat Management van Cultuurverandering heeft onderzoek gedaan naar het netwerk van taalaanbieders in Amsterdam Nieuw-West. Er zijn interviews uitgevoerd bij 30 deelnemers, verdeeld over vijf formele en twaalf non-formele taalaanbieders. De deelnemers aan het onderzoek werden geïnterviewd aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst.

Op basis van een geordende analyse van het taalaanbod kan er stuurinformatie worden gevonden om het taalaanbod effectiever te maken. Hierdoor kan het netwerk van betrokkenen versterkt en verduurzaamd worden.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 nov 2015
Einddatum 01 sep 2016

Contact

Samir Achbab MSc