Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Begeleiding burgerparticipatie Sector Openbare Ruimte Zaanstad

Project

Doel is om een leeromgeving te creëren zodat de sector zich kan ontwikkelen naar een organisatieonderdeel dat goed kan inspelen op initiatieven vanuit burgers en het bedrijfsleven op een zodanige wijze dat de sector faciliterend is aan duurzame bijdragen in de openbare ruimte. Er zullen projecten geselecteerd worden die als pilot begeleid worden om tot verrijkende ervaringen te komen. De successen van deze voorbeeldprojecten kunnen naderhand breder doorgevoerd worden in andere wijken en/of andere sectoren.


Binnen de sector Openbare Ruimte is uitdrukkelijk het doel gesteld om te evolueren naar een andere overheidsrol, waarbij nieuwe burgerinitiatieven meer gestimuleerd worden. De overheid is hierin faciliterend, hetgeen impliceert dat er een structurele wijziging beoogd wordt in de relatie tussen de gemeentelijke overheid en bewoners. In die nieuwe rol zal de overheid naar verwachting eerder op projectbasis betrokken zijn.

In dit begeleidingstraject wordt op dit moment ingezet op een meersporenaanpak, bestaande uit 3 hoofdlijnen:
- Werken met pilots
- Creëren van een interne leerlijn
- Bredere bewustmaking in Zaanstad
Naar aanleiding van dit traject is het de bedoeling dat meer variatie ontstaat in de projecten die met burgerparticipatie werken. De leeromgeving geeft mogelijkheden om de nieuwe rolinvulling van alle betrokkenen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Neem voor meer informatie contact op met Eveline Huijghe e.c.huijghe@hva.nl of Alex Straathof a.straathof@hva.nl.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2016

Contact

Alex Straathof
Eveline Huijghe

Locatie

Wibauthuis (WBH) | Amstelcampus

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955