Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Passende hulp bij Multiproblematiek

een multi-criteria beslisboom voor rechtshulpverleners

Project

Samen met de Hogeschool Utrecht ontwikkelt het lectoraat een diagnose- en verwijsinstrument voor eerstelijns rechtshulpverleners om de beoordeling van complexe (rechts)hulpvragen te ondersteunen. Dit met het oog op een doelgerichte afhandeling en/of doorverwijzing. Het gaat om een digitale beslisboom (een MCDA-tool), die zal worden ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met eerstelijnsrechtshulpverleners. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand en loopt tot medio 2022.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2020
Einddatum 01 jan 2023

Contact