Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Handhavingsbeleid in het kader van de Wmo

Project

In opdracht van de GGD Zaanstreek Waterland draagt het lectoraat Legal Management bouwstenen aan voor het opstellen van een regionaal handhavingsbeleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De GGD Zaanstreek Waterland is door gemeenten in de regio belast met het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wmo. De GGD beraadt zich op de vraag in welke mate het ook de handhaving op zich zou kunnen nemen. Het lectoraat doet voorbereidend onderzoek en denkt mee

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 okt 2018