Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Handhavingsbeleid in het kader van de Wmo

Project

In opdracht van de GGD Zaanstreek Waterland droeg het lectoraat Legal Management bouwstenen aan voor het opstellen van een regionaal handhavingsbeleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De GGD Zaanstreek Waterland is door gemeenten in de regio belast met het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wmo. De GGD beraadt zich op de vraag in welke mate het ook de handhaving op zich zou kunnen nemen. Het lectoraat deed voorbereidend onderzoek en dacht mee.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2018