Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kennis getoetst - tussen wetenschap en praktijk

Project

In het onderzoek ‘Kennis getoetst – tussen wetenschap en praktijk’ verkent het lectoraat Armoede interventies de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk in het werkveld van schulddienstverlening en armoedebestrijding.

De verbinding tussen wetenschap en praktijk kan nog beter. Nieuwe wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld omtrent de effectiviteit van gedragsinterventies, vinden hun weg niet altijd naar de werkvloer. Andersom is er in de wetenschap vaak nog te weinig input van praktijkkennis: wat werkt volgens professionals goed in de praktijk en waar liggen de vragen?

Doel van dit onderzoek is daarom kennis van professionals beter in kaart te brengen, zodat deze beter verbonden kan worden aan wetenschappelijke inzichten. Met het onderzoek wordt achterhaald:

  • hoe goed professionals op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten;
  • en welke praktijkkennis zij naar voren brengen die in de literatuur niet of nauwelijks besproken wordt.

In een aantal bijeenkomsten, zogenaamde versnellingskamers, gaan onze onderzoekers hierover met professionals in gesprek. Kennisuitwisseling staat hierbij centraal. Op basis daarvan wordt wetenschappelijke kennis op het gebied van gedragsverandering vertaald naar de beroepspraktijk. Daarnaast kan deze praktijkkennis richting geven aan nieuw wetenschappelijk onderzoek.

De bevindingen worden toegankelijk gemaakt door middel van een handig overzicht dat beschrijft hoe de kennis uit de literatuur in praktische termen (gerichter) kan worden toegepast, aan de hand van concrete voorbeelden. Dit overzicht wordt actief verspreid in het werkveld. Op die manier kunnen professionals en beleidsmakers straks goed met de resultaten aan de slag.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 dec 2017

Contact

Roeland van Geuns