Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wie Helpt de Hulpverlener? (RAAK-publiek) (afgerond)

Project

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van de jeugdhulp. Voor professionals in de zorg betekent dit dat er allerlei nieuwe eisen en nieuwe methoden op hen afkomen. Twee grote Amsterdamse jeugdhulpinstellingen en het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd hebben daarom, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe zij hun manieren van ondersteuning-op-de-werkvloer verder kunnen ontwikkelen met het project Wie Helpt De Hulpverlener.

Ondersteuning professionals

In de jeugdhulp wordt gewerkt met evidence based (op wetenschappelijk bewijs gebaseerde) en practice based (op praktijkervaring gebaseerde) interventies. Het werken met deze interventies roept bij professionals in de zorg vragen op over de mate van flexibiliteit die bij de uitvoering van interventies mogelijk is en over de werkzame elementen die minimaal toegepast moeten worden. Uit onderzoek is inmiddels bekend dat gerichte ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies een goede manier is om dergelijke vragen te beantwoorden en een kwalitatief goede uitvoering van interventies te waarborgen.

Doelstelling

Het doel van het project Wie Helpt de Hulpverlener is drieledig:

  1. inzicht krijgen in de ervaringen met en wensen van jeugdzorgwerkers over de geboden ondersteuning bij de uitvoering van interventies;
  2. leren van de invulling van en de ervaringen met de ondersteuning bij twaalf evidence based interventies in de jeugdhulp (voorbeeldpraktijken); en
  3. ontwikkelen vorm van ondersteuning, die aansluit bij de behoefte van professionals, hen in staat stelt om de interventies waarmee zij werken op lange termijn kwalitatief goed uit te voeren en bijdraagt aan de arbeidssatisfactie.

De onderzoeksactiviteiten binnen het project leveren belangrijke nieuwe kennis en inzichten op over de meest wenselijke inhoud en aanpak van de ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies.

Producten

Leidraden

Nieuwsbrieven

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Leonieke Boendermaker, l.boendermaker@hva.nl

Instructiefilm opnemen videomateriaal

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Videoverslag slotcongres Wie Helpt de Hulpverlener?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2012

Contact

Pauline Goense

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900