Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wat mij helpt

Jongeren in kwetsbare omstandigheden aan het woord over beschermende factoren

Project

In Amsterdam groeien veel jongeren op in kwetsbare omstandigheden. Er is inmiddels veel bekend over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun ontwikkeling. Veel minder weten we over beschermende factoren die hen helpen om zich positief en voorspoedig te ontwikkelen.

Onderzoekers van verschillende onderzoeksgroepen van de Faculteit Maatschappij en Recht doen daarom interdisciplinair onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van drie groepen jongeren in kwetsbare omstandigheden:

  • Jongeren die opgroeien in armoede;
  • Jongeren die mantelzorg verlenen;
  • Jongeren die kampen met problematisch middelengebruik en/of opgroeien in een gezin met verslavingsproblemen.

Storytelling workshops

Aan de hand van storytelling worden 90 jongeren bevraagd: 30 uit elk van de drie genoemde groepen. In twee of drie workshops leren jongeren elkaar kennen en leren ze technieken om verhalen te vertellen. Met jongeren die liever individueel deelnemen worden individuele storystelling sessies gedaan.

De storytelling workshops gaan over de vraag wat jongeren tussen12 en 23 jaar helpt om hun situatie het hoofd te bieden en hoe professionals en vrijwilligers (tijdig) kunnen handelen om de invloed van deze beschermende factoren te vergroten. Het doel hierbij is het in kaart brengen van verschillen en overeenkomsten in wat als beschermende factoren wordt ervaren in de drie genoemde groepen.

Ontwikkeling van onderwijs

De uitkomsten worden ook gebruikt om onderwijs te ontwikkelen voor studenten aan de Hogeschool van Amsterdam (bij Social Work, Pedagogiek en Sociaal Juridische Dienstverlening) én – in de vorm van een modulaire leergang - voor professionals en vrijwilligers in de praktijk.

Betrokkenheid jongeren

Jongeren zijn op drie manieren bij het project betrokken:

  • Als respondent;
  • Als lid van de meedenk-groep van het Jeugdplatform Amsterdam;
  • Als praktijkpartner: de stichting Expex is één van de praktijkpartners die betrokken is bij de werving van jongeren.

Ouders werken mee in de meedenkgroep van het Jeugdplatform Amsterdam.

Samenwerking vanuit vier onderzoeksgroepen

Het onderzoek wordt uitevoerd vanuit een samenwerking tussen vier onderzoeksgroepen van de Hogeschool van Amsterdam:

Aan het onderzoek ‘Wat mij helpt: jongeren in kwetsbare omstandigheden aan het woord over beschermende factoren’ is een subsidie toegekend door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Vragen over het project?

Neem contact op met de projectleider Nesrien Abu Ghazaleh.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 2 juli 2024

Project Info

Startdatum 04 okt 2021
Einddatum 04 okt 2024