Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Vooronderzoek borging interventies in instellingen voor jeugdzorg (afgerond)

Project

Het lectoraat Implementatie in de jeugdzorg is eind 2010 gestart met een vooronderzoek. In dit kwalitatieve onderzoek zijn ruim 80 medewerkers in jeugdzorginstellingen geïnterviewd over de manier waarop zij voorbereid worden op, en ondersteund worden bij, het werken met nieuwe interventies of methodieken.

Doel van het onderzoek is een eerste beeld te schetsen van de instrumenten die jeugdzorginstellingen gebruiken voor het borgen van interventies.

De interviews zijn afgenomen door studenten van de minor jeugdzorg. Zij spraken professionals die werken met twee algemene basismethodieken (competentiegericht werken, oplossingsgericht werken), één basismethodiek voor een intensief casemanagement bij de jeugdreclassering (Functional Family Parole Service, FFPS) en drie interventies voor specifieke doelgroepen: het Positief Opvoed Programma (Triple-P), Signs of Safety (SoS) en Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC).

Meer details over het onderzoek en de uitkomsten zijn te vinden in het rapport:

Boendermaker, Leonieke, Cynthia Boomkens, Tamara Boering (2013). Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg. Invoering en borging in de praktijk. Uitgave Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 09 mrt 2011