Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Straatkracht

Project

In de praktijk zien we dat de jeugdreclassering (JR) en haar ketenpartners een vindplaats zijn voor zogenoemde ‘jonge aanwas’ en ‘rising stars’ in criminele netwerken. Het lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt samen met Jeugdbescherming & Jeugdreclassering William Schrikker en de Jeugdbescherming Regio Amsterdam hoe kan worden voorkomen dat deze jongeren verder afglijden in de georganiseerde criminaliteit.

In de dagelijkse praktijk lukt het volgens jeugdreclasseringswerkers en de organisaties waarin zij werken nog onvoldoende om te voorkomen dat jongeren die in beeld zijn bij de jeugdzorg en jeugdreclassering hun weg vinden naar de georganiseerde criminaliteit. Er zijn intensieve aanpakken voor deze groep, zoals de top 600/400.
Maar niet alle jongeren worden daarmee bereikt. Er is behoefte aan een gespecialiseerde, intensieve en integrale aanpak bij de jeugdreclassering om beter en eerder zicht te krijgen op deze jongeren en ze vervolgens effectief te helpen.

Doelstelling

Het primaire doel van dit project is ervoor te zorgen dat de aanpak van ondermijning door jeugdreclasseerders effectiever wordt, zodat kwetsbare jongeren geholpen worden zich los te maken uit de criminaliteit. Door vanuit een systeemgerichte benadering de juiste integrale hulp in te zetten voor de jongere en diens omgeving, krijgen zij meer kansen op een succesvolle toekomst en vormen zij niet langer een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Hierbij is specifiek aandacht voor jongeren met een licht verstandelijk beperking die door hun beïnvloedbaarheid en impulsiviteit extra kwetsbaar zijn voor ronselpraktijken.

Ten tweede is het doel om beter en eerder zicht te krijgen op de groep van ‘jonge aanwas' en ‘rising stars’, door de bestaande kennis over risicofactoren aan te vullen met de ervaringen uit de praktijk. Deze kennis wordt gedeeld met de belangrijke spelers die al zicht hebben op deze jongens vóórdat zij in aanraking komen met jeugdreclassering, zoals scholen en wijkteams, zodat zij alert zijn op deze risicofactoren en daarop al kunnen interveniëren.

Stand van zaken

Op dit moment wordt actie-onderzoek uitgevoerd, waarbij per jongere bekeken wordt wat zijn/haar situatie is, wat belemmerende en beschermende factoren zijn, wat ingezet is en wat het effect van deze inzet is. Hierin wordt nauw samengewerkt met en steeds teruggekoppeld aan de jeugdreclasseerders in dit project. Uit deze gepersonaliseerde aanpak wordt afgeleid welke werkzame elementen mogelijk inzetbaar zijn voor andere jongeren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 05 apr 2021
Einddatum 01 jan 2023

Contact

Marc Noom