Kenniscentrum Maatschappij en Recht

POH Jeugd en Gezin in de gemeente Zaanstad

Project

De huisarts is een toegankelijke en veel gebruikte locatie voor ouders en jongeren om hulp te zoeken bij psychosociale problemen. Huisartsen ervaren echter soms problemen in het adequaat herkennen en doorverwijzen bij psychosociale problemen. Een goede samenwerking tussen huisartsen en lokale jeugdteams is cruciaal om de huisarts als verwijzer effectief te laten verlopen en laagdrempelige hulp te kunnen bieden.

Een manier om dit te bereiken is door middel van een Praktijkondersteuner (POH) Jeugd en Gezin, een geregistreerde jeugdhulpverlener die aanwezig is in de huisartsenpraktijk. De Gemeente Zaanstad is sinds 1 januari 2023 gestart met POH’s Jeugd in Gezin in 7 huisartspraktijken.

Dit onderzoek evalueert het succes van deze pilot door naar 2 elementen te kijken:

  1. De toegankelijkheid en kwaliteit van deze zorg, zoals ervaren door ouders en jongeren, POH’s Jeugd en Gezin en huisartsen middels interviews over hun eerste ervaringen.
  2. Een procesevaluatie, door individuen betrokken bij de implementatie van POH’s Jeugd en Gezin te interviewen over het proces en welke factoren hierin belemmerend of bevorderend gewerkt hebben.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 november 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2023
Einddatum 31 jul 2023