Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek naar doelgroep en resultaten hulpverlening bij Spirit

Project

Jeugd- & Opvoedhulp aanbieder Spirit doet al geruime tijd onderzoek naar de doelgroep en de resultaten van de hulpverlening bij Spirit.

Doel hiervan is monitoring van de kwaliteit. In samenwerking met het Lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg is een onderzoekslijn opgezet rond onderzoeksvragen naar doelrealisatie en de situatie van cliënten na afsluiting van de hulp van Spirit. Jaarlijks participeren verschillende HvA studenten van de minor Jeugdzorg of het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker in deze onderzoeken. Zij voeren onder begeleiding van de praktijkonderzoeker van Spirit dossieronderzoek uit of bevragen cliënten.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 22 nov 2013

Contact

Carolien Konijn: c.konijn@spirit.nl