Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondersteuningsaanbod bij scheidingen (afgerond)

Project

Scheiding is veelvoorkomend bij gezinnen in Nederland. Het is van belang om goede en preventieve hulp aan te bieden voor zowel kinderen als ouders in scheidingssituaties. Door in kaart te brengen wat het hulpaanbod is en waar behoeften liggen van professionals, ouders en kinderen kan het ondersteuningsaanbod versterkt worden.

Hulpvormen bij scheiding

Het is van belang dat kinderen zich in alle fasen van de scheiding van hun ouders op een veilige en gezonde manier kunnen ontwikkelen en dat ouders vanuit het belang voor hun kind tijdens en na hun scheiding invulling kunnen geven aan gezamenlijk duurzaam ouderschap. Er zijn diverse hulpvormen bij scheiding ontwikkeld om ouders hierbij te ondersteunen. Om een overzicht te krijgen van deze aanwezige en gewenste hulpvormen in de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond is een inventariserend onderzoek hiernaar gestart.

Aanleiding project

De gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp en jeugdbescherming. In de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond is besloten om daarbij intensief samen te werken, zodat gezamenlijk de best mogelijke hulpverlening voor gezinnen geboden kan worden. Op het gebied van scheidingsvraagstukken heeft dit geresulteerd in het project ‘‘Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek”, waarin een gezamenlijke aanpak voor verantwoord scheiden en goed ouderschap ontwikkeld wordt. Als onderdeel van dit project voert het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd een onderzoek uit naar het ondersteuningsaanbod bij scheidingen.

Doelstelling project

Er wordt onderzoek gedaan naaar het huidige en gewenste hulpaanbod op het gebied van scheidingen bij jeugdhulporganisaties en de mate van samenwerking tussen deze organisaties in de jeugdhulpregio'sHaarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond.

Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke hulpvormen aanwezig zijn en wat nodig is om hulp voor gezinnen op het gebied van scheidingen te verbeteren en efficiënter te laten verlopen. Het overzicht van het huidige en gewenste hulpaanbod bij scheidingen geeft input voor het ontwikkelen van een sociale kaart, die bruikbaar is voor zowel professionals die hulp bij scheidingen bieden als voor ouders en kinderen die hulp zoeken bij hun scheiding.

Bijdrage aan de praktijk

Door dit onderzoek is meer duidelijkheid over waar professionals, ouders en kinderen behoeften aan hebben op het gebied van scheidingen en er worden adviezen gegeven op welke wijze dit in de praktijk gerealiseerd kan worden. Dit is een waardevolle aanvulling op het gebied van scheidingen voor praktijkprofessionals, het onderwijs, gemeenten en ouders en kinderen.

Samenwerkingspartners

Dit project is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland in het kader van het project 'Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek' wat wordt uitgevoerd in de gemeente Haarlemmermeer, de regio Zuid-Kennemerland en de regio IJmond.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2015
Einddatum 01 nov 2016

Contact

Mirjam Walpot
Pauline Goense