Kenniscentrum Maatschappij en Recht

“Ieder kind blijvend veilig” (afgerond)

Lerend Effectiviteitsonderzoek naar het Intensief Systeemgericht Casemanagement voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Project

Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een Gecertificeerde Instelling (GI) voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en werkt volgens de methodiek Intensief Systeemgericht Casemanagement (voorheen bekend onder de naam Generiek Gezinsgericht Werken). Kenmerkend voor het Lerend Effectiviteitsonderzoek bij Jeugdbescherming is de ontwikkeling en/of het gebruik van betekenisvolle metingen. Dit zijn metingen die zowel voor de dagelijkse praktijk van de gezinsmanagers en gedragsdeskundigen, als voor onderzoekers betekenis hebben. Deze metingen sluiten steeds aan op de bedoeling – de uitgangspunten – van Jeugdbescherming: “Ieder Kind Blijvend Veilig”. Door deze metingen te doen en niet meer dan dat wordt het minimaal noodzakelijke geregistreerd waardoor deze metingen altijd als waardevol worden ervaren voor gezinnen en werkers van Jeugdbescherming.

Doelstelling project

In dit project willen de samenwerkende partners de effectiviteit van de methodiek Intensief Systeemgericht Casemanagement voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering onderzoeken en versterken.

Verwachte resultaten en producten

Om bij kinderen en gezinnen met de juiste intensiteit in te grijpen en de juiste hulp in te zetten, is het nodig dat professionals van Jeugdbescherming Regio Amsterdam zorgvuldig de directe veiligheid van kinderen inschatten en de risico’s en de bijbehorende behoeften taxeren. Om dit te ondersteunen is binnen het programma Lerend Effectiviteitsonderzoek (LEF) een bruikbaar en betrouwbaar beslissingsondersteunend instrument ontwikkeld waarmee de risico’s en behoeften van de jeugdigen worden ingeschat: de ARIJ. Tevens is een programmatrouw instrumentarium (door)ontwikkeld zodat het aansluit bij Intensief Systeemgericht Casemanagement (gebaseerd op FFT principes, de deltamethode voor gezinsvoogdij, het handboek jeugdreclassering en aanvullende afspraken). Inmiddels is een pilot effectmeting gestart met als doel het daadwerkelijk meten van de effecten van de werkwijze voor kinderen en gezinnen.

Bijdrage aan onderwijs/praktijk/onderzoek

Groepjes studenten van het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker participeren in het Lerend Effectiviteitsonderzoek. Daarnaast worden ervaringen en resultaten besproken met docenten en verwerkt in het onderwijs.

Partners en stakeholders

In het Lerend Effectiviteitsonderzoek wordt door Jeugdbescherming Regio Amsterdam samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam (forenische orthopedagogiek), Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd) en Vrije Universiteit (Athena Instituut).

Het project wordt gefinancierd door Pro Juventute Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2014

Contact

Inge Busschers