Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren werken in de 24-uurs zorg

Project

Een belangrijk onderdeel van het werkveld in het sociaal werk betreft het begeleiden van bewoners in (leef)groepen in de 24-uurs zorg. Het gaat om jeugdigen en volwassenen, met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking of ggz-problematiek die verblijven in open of gesloten voorzieningen. Er is in het werkveld dringend behoefte aan professionals die in leefgroepen een veilig leefklimaat kunnen garanderen, oog hebben voor de behoeften van individuele bewoners en de ontwikkeling van bewoners ondersteunen en stimuleren.

In de huidige opleiding worden studenten middels stage in de praktijk en enkele begeleidende gesprekken vanuit de opleiding op dit lastige werk voorbereid. Dit wordt in de huidige vorm door studenten, docenten en werkveld als een onvoldoende voorbereiding ervaren.

In dit project wordt een nieuwe vorm van stage-ondersteunend onderwijs ontwikkeld: nieuw in vorm, inhoud, toetsing, begeleiding en samenwerking hogeschool-werkveld. We ontwikkelen leerwerkplaatsen in de praktijk van de 24-uurs zorg, waarin kennisoverdracht plaatsvindt en docenten, praktijkbegeleiders, studenten en professionals samen reflecteren op het werken in de 24-uurs zorg en de (leer)vragen die daarbij aan de orde zijn. De leerwerkplaats biedt studenten een hybride leeromgeving, biedt docenten de mogelijkheid tot professionalisering en de opleiding een stevige verbinding met het werkveld.

De noodzaak voor beter stage-ondersteunend onderwijs is in de 24-uurszorg urgent en groot. Het te ontwikkelen model voor de leerwerkplaats is naar verwachting ook buiten de 24-uurzorg toepasbaar.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 30 dec 2023