Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Implementatie GGW bij BJAA (afgerond)

Project

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) is in 2011 begonnen met het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe gezinsgerichte methode van casemanagement: Generiek Gezinsgericht Werken (GGW).

De omslag van het werken met een jeugdige, naar het werken met gezinnen vraagt veel van de gezinsmanagers. Het voeren van gezinsgesprekken, het betrekken van het sociale netwerk én kennis van jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening vergt de nodige training en ondersteuning van medewerkers.

JBRA (voorheen BJAA) heeft de samenwerking met het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd (voorheen lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg) gezocht om bij het onderzoek naar de invoering, ondersteuning en borging van deze methodiek te helpen. Er is een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet met aandacht voor beschrijving en onderbouwing van de kernelementen van GGW, de factoren die de implementatie belemmeren en bevorderen en de mate waarin het de gezinsmanagers lukt om programmatrouw te werken.

Elk semester participeren groepjes HvA studenten van de minor Jeugdzorg of het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker in dit onderzoek. Zij voeren onder begeleiding van de onderzoeker van JBRA dossieronderzoek en observaties uit, en analyseren instrumenten die de programmatrouw in kaart brengen.

Meer informatie: Inge Busschers : i.busschers@hva.nl

Publicaties:

Rapport I Wat is Generiek Gezinsgericht Werken 2013

Rapport II Uitvoering Generiek Gezinsgericht Werken 2013

Rapport IIb Uitvoering Centrale Elementen 2014

Rapport III Invoering van Generiek Gezinsgericht Werken 2015

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 20 jun 2013
Einddatum 01 jan 2015

Contact

Inge Busschers