Kenniscentrum Maatschappij en Recht

IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING OP TOEKOMSTPERSPECTIEF JONGEREN

Project

Een substantieel deel van de jongeren ervaart stress als gevolg van de klimaatverandering. Zij voelen angst, verdriet, boosheid en machteloosheid. Welke gevolgen heeft dit voor hun toekomstperspectief in deze belangrijke levensfase?

In hun weg naar volwassenheid hebben jongeren ruimte en een veilige omgeving nodig om te exploreren. Een positief toekomstperspectief is belangrijk om in beweging te komen, te handelen, je te ontwikkelen. Maar als gevolg van de klimaatverandering staat een positief toekomstperspectief voor veel jongeren onder druk. Zij ervaren machteloosheid en verlies van vertrouwen in volwassenen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Het politiek en maatschappelijk debat lijkt te gaan over belangen van volwassenen die hun eigen positie en verworvenheden beschermen, ten koste van de stem van de toekomstige generatie die nog niet voor zichzelf op kan komen. Daarbij ervaren zij bij de aanpak van de klimaatverandering een onrechtvaardige druk en oneerlijke verdeling van de lasten tussen jong en oud. Ongevraagd zijn jongeren een sleutelgeneratie in het tegengaan van de gevolgen van een klimaatcrisis die zij zelf niet veroorzaakt hebben.

Ook professionals die werken met jongeren in onderwijs, welzijn en zorg maken zich zorgen over de mentale gezondheid en ontwikkeling bij de opgroeiende generatie. Er is een toenemende behoefte aan professionele ondersteuning bij klimaatstress en – angst, maar ook aan meer kennis om die ondersteuning beter vorm te geven.

“We gaan dit onderzoeken in samenwerking met studenten van de HvA-opleiding Toegepaste Psychologie, die gaan kijken naar de ervaringen van zowel Amsterdamse jongeren (16-23 jaar) als professionals uit onderwijs, welzijn en zorg die deze jongeren ondersteunen.”

ONDERZOEK VOOR EN DOOR JONGEREN

Vanuit een samenwerking tussen het lectoraat Jeugdzorg en het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken van de HvA start Marian Zandbergen een onderzoek om de positie van jongeren en de impact die klimaatverandering heeft op hun toekomstperspectief goed te kunnen begrijpen, en daar recht aan te doen bij de aanpak van de klimaatcrisis. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: in hoeverre beïnvloedt (het nieuws over) klimaatverandering het toekomstperspectief van jongeren? Welke invloed heeft dit op hun dagelijks leven, mentale welzijn en gedrag? Wat helpt hen om hiermee om te gaan?

'We gaan dit onderzoeken in samenwerking met studenten van de HvA-opleiding Toegepaste Psychologie, die gaan kijken naar de ervaringen van zowel Amsterdamse jongeren (16-23 jaar) als professionals uit onderwijs, welzijn en zorg die deze jongeren ondersteunen,' vertelt projectleider Marian Zandbergen. 'Wat zien zij als jeugdprofessionals in hun dagelijkse praktijk gebeuren, hoe gaan zij daar nu mee om en waar is behoefte aan?'

Het onderzoek is een opmaat naar een groter programma en zal een kwalitatief verkennend beeld opleveren, alsmede input voor interventies ontwikkeld voor en door jongeren, en de ontwikkeling van een stedelijk netwerk van jongeren en professionals die zich voor dit vraagstuk inzetten.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Marian Zandbergen

De start van het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt vanuit het programma van KeTJAA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam-Amstelland).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 26 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2023
Einddatum 01 jul 2024