Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Datagestuurd Werken

Project

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd werkt nauw samen met de organisaties voor jeugdhulp waar studenten stage lopen. Gezamenlijk wordt het project Datagestuurd Werken vormgegeven. Studenten van de minor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening en van het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker verrichten in hun vierde leerjaar een onderzoeksopdracht binnen dit project. Met elk onderzoek geven ze antwoord op een vraag uit de praktijk. Met ingang van het studiejaar 2014-2015 worden de gegevens die zij verzamelen samengebracht binnen een (overkoepelend) project Datagestuurd Werken.

Dataverzameling door studenten

Voor het project Datagestuurd Werken dragen de studenten bij aan de dataverzameling en het analyseren van resultaten van praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. Het gaat hierbij om vierdejaarsstudenten van de minor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening en het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Praktijkgericht onderzoek

De studenten voeren een leeronderzoek uit in een praktijkinstellingen, voor de studenten van het uitstroomprofiel is dat hun stage-instelling. Het gaat om onderwerpen als:

  • cliënttevredenheid
  • doelrealisatie
  • probleemafname

Leren van verschillende organisaties

De data die de studenten in verschillende organisaties verzamelen worden in het project Datagestuurd Werken samengevoegd tot een overkoepelende rapportage, waar de betrokken en andere instellingen gezamenlijk van kunnen leren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 30 apr 2015

Contact

Olaf Goorden

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900