Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Chatbot voor professionals

Project

Jeugdigen in jeugdhulp en jeugdbescherming vormen een kwetsbare groep voor seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Professionals die met deze jeugdigen werken spelen daarom een belangrijke rol bij de begeleiding van de relationele en seksuele ontwikkeling van deze jeugdigen, het herkennen van seksueel misbruik en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In de praktijk blijkt dit lastig en ervaren veel professionals handelingsverlegenheid om dit intieme onderwerp te bespreken met jeugdigen, ouder(s) en collega’s.
Het kunnen oefenen in een veilige omgeving en het regelmatig opfrissen van vaardigheden zijn nodig om deze te blijven ontwikkelen.

Dit project heeft verkend in hoeverre technologische middelen bruikbaar zijn om (toekomstige) professionals beter toe te rusten op dit terrein. Daarnaast werd een eerste prototype chatbot rondom seksuele opvoeding ontwikkeld als basis voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling naar de andere technologische middelen.

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

Het project was een samenwerkingsverband tussen

  • Het lectoraat Jeugdzorg (Hogeschool van Amsterdam)
  • De Digital Society School, docenten van de opleidingen Social work en Pedagogiek (Hogeschool van Amsterdam)
  • Jeugdhulporganisaties Altra en Spirit (inmiddels IHUB en Levvel)
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2020

Contact

Mirjam walpot
Emma Beauxis