Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Borging van Oplossingsgericht Werken (afgerond)

Project

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) 't Kabouterhuis is in 2013 gestart met de implementatie van oplossingsgericht werken. Dit is een basismethodiek waarbij niet de analyse van het probleem, maar de gewenste toekomst en samenwerking met de cliënt centraal staan. De focus ligt op de krachten van de cliënt.

Net als MOC ’t Kabouterhuis, hebben veel organisaties voor jeugdhulp hun medewerkers getraind in oplossingsgericht werken. Trainen alleen blijkt echter niet voldoende om professionals voor te bereiden op het daadwerkelijk toepassen en gebruiken van interventies of andere vernieuwingen. Hiervoor is gerichte ondersteuning op de werkvloer nodig.

Over ondersteuning bij oplossingsgericht werken is nog niet veel bekend. Daarom onderzoekt het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd, in samenwerking met MOC ’t Kabouterhuis, hoe oplossingsgericht werken wordt uitgevoerd, wat de ervaringen van de medewerkers zijn met oplossingsgericht werken en wat er nodig is om de uitvoering van oplossingsgericht werken te stimuleren.

Het doel van het project is tweeledig:

  1. Informatie verzamelen over de vraag hoe oplossingsgericht werken het beste geborgd kan worden.
  2. Producten ter ondersteuning introduceren of ontwikkelen die aansluiten bij de behoeftes van de medewerkers van MOC ’t Kabouterhuis en hen in staat stellen oplossingsgericht werken op de lange termijn kwalitatief goed uit te voeren.

Beide producten zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport ‘Borging van oplossingsgericht werken binnen MOC ’t Kabouterhuis’ (Ruitenberg, 2015). Dit rapport is opvraagbaar via i.ruitenberg@hva.nl, 0621157748 of via g.koning@hva.nl, 0621156482.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2014
Einddatum 01 feb 2016

Contact

Inge Ruitenberg