Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Individuele Begeleiding

Project

In 2012-2013 verrichtte het lectoraat Youth Spot samen met 28 studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad onderzoek naar de uitvoering van Individuele begeleiding binnen zeven Amsterdamse jongerenwerkprojecten.

Individuele Begeleiding verwijst naar een breed palet aan activiteiten uitgevoerd door jongerenwerkers of vrijwilligers. De kern bestaat uit individuele aandacht. Voor het overige varieert de geboden begeleiding tussen regelmatig terloops een praatje maken waarin de jongere gestimuleerd wordt om bepaalde zaken te realiseren, maatjescontact, tot vaste afspraken waarin gericht wordt gewerkt aan het behalen van bepaalde doelen. Hoewel Individuele Begeleiding in de praktijk altijd onderdeel is geweest van het reguliere jongerenwerk, neemt sinds vijf jaar het aantal projecten expliciet gericht op Individuele Begeleiding enorm toe.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een literatuurstudie, een onderzoeksrapport en een methodiekbeschrijving voor Mbo, Hbo en praktijkwerkers.

Dit onderzoek is een onderdeel van Portfolio jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach.

Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om het na vijf jaar samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Het project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de landelijke programma's Effectieve Sociale Interventies van Movisie en de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit (DMPK) van het Nederlands Jeugdinstituut.

Publicaties:

Koops, K, Metz, J.,Sonneveld, J., (2015). Methodiekbeschrijving Individule Begeleiding. Aflevering 3 Portfolio Jongerenwerk. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Metz, J. (2012). 'Het mooie is dat je er niet alleen voor staat' . Literatuuronderzoek naar Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Uitgave: SWP, Amsterdam.

Koops, K., Metz, J., en Sonneveld, J. (2014). ' Want zij gelooft in mij .' Onderzoeksrapport Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Aflevering 3 Portfolio Jongerenwerk . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 16 feb 2013
Einddatum 10 dec 2015

Contact

Kamiel Koops
Judith Metz