Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Impact onderzoek DLF

Project

Sinds 1 maart 2014 doet het lectoraat Armoede en participatie onderzoek, in opdracht van de Delta Lloyd Foundation, naar de impact van de projecten die zij ondersteunen. De impactanalyse moet inzichtelijk maken welke effecten de verschillende projecten zelfstandig of in hun gezamenlijkheid hebben gehad op het financiële bewustzijn en financiële zelfredzaamheid van klanten/deelnemers. De Delta Lloyd Foundation (DLF) heeft als doel om de financiële zelfredzaamheid en het financieel bewustzijn van mensen te bevorderen. Daarbij richt de stichting zich met name op groepen die extra kwetsbaar blijken voor financiële problemen, waaronder jongeren, senioren en vrouwen. DLF ondersteunt, door middel van de inzet van vrijwilligers en/of een financiële bijdrage, tal van projecten voor deze groepen, die onderverdeeld kunnen worden in een viertal inhoudelijke speerpunten, te weten: schuldpreventie, financiële educatie, vrouwen en armoedebestrijding. Opzet onderzoek In de eerste fase van het onderzoek zijn de opzet, inhoud en resultaten van de projecten die in 2013 door DLF zijn ondersteund, geïnventariseerd. Het resultaat van deze fase is een projectsheet van alle projecten met daarin beschreven onder meer hun doelstelling, behaalde resultaten, de aard van de interventies en een beschrijving van de ondersteuning door DLF. Na deze fase wordt per speerpunt één project nader onderzocht waarbij vooral gekeken wordt naar de impact van de projecten op het financieel bewustzijn en financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. Momenteel worden de volgende projecten nader onderzocht: Regel ‘t, Cash Money Budget, Vonk en Track the Talent. Begin december 2014 zal het onderzoek zijn afgerond.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2014
Einddatum 31 dec 2014

Contact

J. Klaver
L. Bertling