Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatie budgettraining Grip op je Knip

Hoe financieel zelfredzaam zijn mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van de budgettraining?

Project

Project van: Gemeente Amsterdam, MEE Amstel en Zaan en Hogeschool van Amsterdam. Met financiering van ZonMW

Van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018 heeft het lectoraat gewerkt aan een project, met subsidie van ZonMW, dat zich richt op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Speciaal voor mensen met een LVB zijn verschillende budgettrainingen ontwikkeld. Doel van de training is de deelnemers vaardigheden en kennis aan te leren die zij kunnen inzetten om hun eigen financiële administratie duurzaam en zelfstandig - naar vermogen - op orde te krijgen en te houden. Daarnaast leren de deelnemers waar zij in hun directe omgeving naar toe kunnen gaan als zij ondersteuning nodig hebben. De effecten van deelname aan deze budgettrainingen worden echter nog niet gemeten. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een toename van kennis en vaardigheden na deelname en/of zo ja, hoe lang er na het volgen van de training nog een positief effect is.

Doel van het onderzoek is tweeledig. Allereerst om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de budgettraining op de financiële zelfredzaamheid van mensen met een LVB, in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen. Ten tweede wordt op basis van deze inzichten de budgettraining waar nodig aangepast/verbeterd. Daarmee worden handvatten geboden voor de gemeentelijke en uitvoeringspraktijk om interventies op het terrein van financiële educatie aan mensen met een LVB te verbeteren.

Om de doelstelling van dit project te realiseren worden verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Er wordt gekeken naar het perspectief van de deelnemers, een effectmeting uitgevoerd en een methodiekbeschrijving gemaakt. Uit alle verkregen informatie wordt tevens een beschrijving gemaakt van de algemene en specifieke werkzame bestanddelen van de budgetcursus voor andere terreinen. Het onderzoek toont aan in welke mate de budgettraining effectief is voor mensen met een LVB en welke veranderingen mogelijk aangebracht dienen te worden in de budgettraining om de effectiviteit ervan te bevorderen.

Producten

Lees meer in dit artikel in 'Sociale Vraagstukken' van 14 maart 2019

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2017
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Roeland van Geuns
Danielle Lako