Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatie Schoolveiligheidsteam (SVT)

Project

Het onderzoek Schoolveiligheidsteam is een samenwerkingsverband tussen het Calvijn met Junior College, de politie Amsterdam-Amstelland en gemeente Amsterdam (DMO) en heeft als doel de veiligheid op scholen te vergroten en het verzuim te verlagen. De HvA heeft door middel van cultuuronderzoek duidelijk gemaakt waar de kansen en fricties liggen in deze samenwerking.

De centrale vraag van het onderzoek is: heeft het SVT een positief effect gehad op veiligheid en schoolverzuim? Het SVT bestaat in de uitvoering uit een schoolagent, extra leerplichtambtenaren en medewerkers en leidinggevenden van de school die een specifieke taak hebben op veiligheid en verzuim. Daarnaast bestaat er een stuurgroep, waarin alle betrokken organisaties zitting hebben. Het antwoord op de onderzoeksvraag zal leiden tot beleidsuitspraken over het al of niet verder toepassen van het SVT op scholen en de invulling die dat kan krijgen.

Conferentie Onderzoek Schoolveiligheidsteam

Op 2 juli 2012 vond een conferentie plaats over het thema van het onderzoek. Centrale vraag op de conferentie is: loont samenwerken rond veiligheid en verzuim? Tijdens de bijeenkomst is wethouder Lodewijk Asscher ingegaan op toekomstig gemeentebeleid rond de thema’s veiligheid en verzuim. Daarnaast zijn docenten, leidinggevenden, ouders en leerlingen van het Calvijn met Junior College en van het Westburg College, leidinggevenden van andere scholen, vertegenwoordigers van DMO en van de politie met elkaar in gesprek gegaan. Studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam werden ingezet voor de begeleiding van groepsdiscussies.

In het nieuws

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 10 apr 2012

Contact

Alex Straathof
Samir Achbab
Coen van Heteren