Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectieve Reflectie (afgerond)

Handvat voor kwaliteitsbewaking in de zorg voor jeugd

Project

De kwaliteit van de uitvoering van interventies voor jongeren en gezinnen is gerelateerd aan de effectiviteit van deze interventies. Professionals in de zorg voor jeugd krijgen echter zelden feedback op de uitvoering omdat handvatten hiervoor ontbreken. Dit project, dat startte in december 2015 en onlangs is afgerond, heeft zich daarom gericht op het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor het stimuleren van een kwalitatief goede uitvoering van interventies en het in kaart brengen van ervaringen hiermee.

Achtergrond project

Er is veel kennis over effectieve interventies voor jeugdigen en/of ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Ondanks dat bij veel interventies het effect in onderzoek is aangetoond, blijken de resultaten in de dagelijkse praktijk vaak minder gunstig. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kwaliteit van de uitvoering van interventies direct gerelateerd is aan het effect dat behaald wordt.

Aanleiding project

Over de vraag hoe kwaliteit van de uitvoering van interventies gestimuleerd kan worden, is alleen kennis beschikbaar van een beperkt aantal evidence-based interventies. Zo blijkt er 'ongoing' ondersteuning nodig te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van supervisiebijeenkomsten. Onderzoek naar effectieve ondersteuningsbijeenkomsten laat verder zien dat er in deze bijeenkomsten ruimte moet zijn voor actieve werkvormen waarin wordt ingegaan op de kwaliteit van de uitvoering van de interventie. Professionals van practice-based interventies krijgen in de praktijk zelden feedback op de kwaliteit van de uitvoering van de interventie, omdat de handvatten hiervoor ontbreken.

Taakstelling van het project

Dit project richtte zich op het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor het stimuleren van een kwalitatief goede uitvoering van interventies in de praktijk en het in kaart brengen van ervaringen van professionals en cliënten op dit punt.

Verwachte producten

In dit project is een breed toepasbaar handvat ontwikkeld en getoetst. Het gaat om een handvat voor het stimuleren van de kwaliteit van de uitvoering van uiteenlopende (practice based) interventies en generalistische aanpakken.

Onderzoeksmethode

Er werd hiervoor gebruik gemaakt van een N=1 onderzoeksdesign waarbij er gedurende twee jaar metingen plaatsvinden in een baselineperiode en interventieperiode.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Altra onderwijs & Jeugdhulp, Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en Spirit Jeugd en Opvoedhulp. Daarnaast werd samengewerkt met Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) en het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN).

Producten

Leidraden

Instrumenten:

Nieuwsbrieven

Contact

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2015
Einddatum 01 mei 2018

Contact

Pauline Goense
Inge Ruitenberg

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900