Kenniscentrum Maatschappij en Recht

RESILIO

Integraal aan de slag met blauw-groene daken in Amsterdam

Project

Amsterdam gaat 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken aanleggen op corporatiewoningen en particuliere woningen. Op deze daken kan onder het groene oppervlak extra water worden opgeslagen, zodat de woningen en hun omgeving beter beschermd zijn tegen extreme regenval of droogte en hitte. De HvA onderzoekt als een van de partners wat de impact is van deze blauw-groene daken en welke organisatie en randvoorwaarden nodig zijn om blauw-groene daken op grote schaal te realiseren.

Aanleiding

Metropoolregio Amsterdam staat voor de grote opgave om de stad klimaatbestendiger te maken. Door het faciliteren van een innovatief netwerk van blauw-groene daken wordt gestreefd om water management in de toekomst te optimaliseren en water- en hitteoverlast te verminderen.


Aandeel HvA

De HvA draagt op verschillende manieren bij aan het project. Onder leiding van lector Willem van Winden brengen onderzoekers van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation de organisatie en randvoorwaarden voor succesvolle realisatie en opschaling van blauw-groene daken in kaart. Er wordt in de diepte een actoranalyse gemaakt waarin de verschillende betrokken partijen en hun rollen worden geïnventariseerd. Dit onderdeel van het onderzoek brengt uiteindelijk de mogelijkheden tot opschaling in kaart. Ook ontwikkelen we een kosten baten analyse en onderzoeken we de rol van inwoners en hun betrokkenheid en op welke manier we bewoners beste kunnen betrekken in de realisatie en opschaling van de blauw-groene daken.

Onder leiding van lector Jeroen Kluck zullen onderzoekers van Urban Technlogy zich buigen over het effect van blauw-groene daken op de stad. Er wordt met veel belangstelling gekeken naar de mogelijke positieve effecten van blauw-groene daken op hittestress, leefbaarheid, waterafvoer, luchtzuiverheid, zeker nu we in dit project meerdere aaneengesloten daken blauw-groen maken.


Waarom blauwgroene daken?

De blauw-groene daken hebben als voordeel op groene daken dat ze veel meer water kunnen opvangen en dus ook langer vocht verdampen tijdens hitte en droogte. Daardoor blijft het koeler in de huizen en de buurt. Ook kunnen er meer verschillende soorten planten groeien, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Vernieuwend in deze proef is het slimme systeem met sensoren, waardoor het dak water vasthoudt of juist loost gebaseerd op de weersvoorspelling. De slimme daken worden in een netwerk verbonden, waardoor een nieuw soort watermanagement op wijk- en gebouwniveau ontstaat. Tijdens het aanlegproces wordt integraal gewerkt met diverse publieke en private partijen en worden 1500 inwoners uit de vijf buurten betrokken.

Amsterdamse buurten

Er zullen 10.000 m2 slimme blauw-groene daken worden aangelegd in vier Amsterdamse buurten: Oosterparkbuurt, Indische Buurt, Rivierenbuurt, Slotermeer en Kattenburg. Deze locaties zijn gekozen omdat deze buurten een verhoogd risico hebben op wateroverlast en schade bij extreme regenval en er voldoende geschikte daken zijn van corporatiewoningen die aan vervanging toe zijn.

Samenwerkingspartners

RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’ en is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam, Waternet, Polderdak, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, De Key. Het RESILIO project wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma. Het UIA-programma biedt ieder jaar subsidie voor innovatieve pilot projecten op verschillende thema‘s.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2018
Einddatum 31 mrt 2022