Kenniscentrum Maatschappij en Recht

European Urban REgenerators Knowledge Alliance (EUREKA)

Masteropleiding voor stedelijke professionals

Project

Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om een specifiek type professional: een urban manager met een sterke sociaal-innovatieve agenda. De HvA biedt al enkele jaren de master Urban Management aan. Met het EUREKA project wordt het onderwijsaanbod verder versterkt en worden de mogelijkheden voor internationalisering vergroot.

Een nieuwe stedelijke realiteit

European Urban Regenerators Knowledge Alliance (EUREKA) is een driejarig project dat is opgezet om een internationaal profiel en onderwijsaanbod te creëren voor het opleiden van stedelijke professionals tot urban managers. Dit door een uitwisseling van kennis en ervaring tussen internationale kennis-, cultuur- en beleidsinstellingen, docenten, studenten, onderzoekers en stedelijke professionals.

In het project worden de gevraagde vaardigheden van de urban manager geïdentificeerd en wordt gewerkt aan onderwijsaanbod dat inspeelt op de arbeidsmarkt in heel Europa. Het project wordt gedragen door een consortium van kennisinstellingen, overheids- en non-profitorganisaties en een Europees netwerk van culturele centra. De Hogeschool van Amsterdam, en in het bijzonder de master Urban Management, zijn deelnemende partners.

De aanpak - 2021 - 2023

Samen willen we werken aan onderwijsvernieuwing en internationalisering op het gebied van urban management en de omgang met complexe stedelijke vraagstukken. Daarvoor worden de volgende acties ondernomen. Er wordt / worden:

  • een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven, om tot een ​​gedeelde definitie van de vaardigheden van de urban managers te komen;
  • onderwijsaanbod ontworpen waarbij vier grote Europese kennisinstellingen, ondernemingen, publieke en non-profitorganisaties, docenten, studenten en alumni betrokken zijn;
  • een pilot gedraaid om het opleidingsprogramma, als onderdeel van het huidige curriculum van de master Urban Management, te testen in de vier deelnemende landen: Italië, Spanje, Nederland en Roemenië;
  • 3 internationale uitwisselingen georganiseerd voor studenten en bedrijven;
  • 4 living-labs opgezet in heel Europa waarin gestudeerd en gewerkt wordt aan real life problemen.

Het trainingsprogramma

In het najaar van 2022 is het Urban Innovators Training Programme van start gegaan. Bekijk de website van Eureka voor meer info over het programma.

De partners

Iuav Universiteit van Venetië
Melting Pro Learning
LAMA - Agentschap voor ontwikkeling en samenwerking
De Universiteit van Deusto (UD)
Espacio Open
Trans Europe Halles
Gemeente Timisoara
West Universiteit van Timisoara
Vereniging Casa PLAI
Hogeschool van Amsterdam, master Urban Management
P60 (poppodium in Amstelveen)

Het EUREKA-project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie.

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het project om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van EUREKA.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 04 jan 2021
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Els Beukers
Karin de Nijs
Sharona Ceha