Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Campus Amsterdam

Voorloper, verbinder en versneller

Project

Campussen zijn de hotspots van de hedendaagse kenniseconomie. Hier wordt talent voorbereid op de toekomst en wordt nieuwe samenwerking en innovatie tot stand gebracht. De kennisregio Amsterdam telt een groot aantal campussen, innovatiedistricten en living labs, elk met unieke en diverse kenmerken en thematische focus. Binnen het Campus Amsterdam netwerk wordt kennisdeling en -creatie tussen deze gebieden versterkt en crossovers rond urgente maatschappelijke uitdagingen gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

Campus Amsterdam gaat de komende twee jaar verder werken aan:

 1. een leernetwerk waarin kennis gedeeld wordt over community management, campus management en het stimuleren van co-creatie;
 2. onderlinge samenwerking tussen gebieden en het delen van faciliteiten;
 3. externe profilering van de kennisregio.

Hoe doen we dit?

 • Uitbouwen online website/kaart/platform;
 • nieuwe campussen op de kaart zetten;
 • heldere profilering van campussen op thema's en expertises;
 • twee praktijkgerichte onderzoeksprojecten;
 • een bestendiging van de learning community middels (online)meetups rondom inhoudelijke thema's die het campusmanagement van alle innovatiegebieden versterkt.

De rol van het CoE Urban Governance and Social Innovation

Urban Governance and Social Innovation neemt binnen het netwerk de rol op zich van kennispartner en denktank om de verdere ontwikkeling en professionalisering van Campus Amsterdam te ondersteunen. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen van een solide en relevante kennisagenda, in nauwe samenspraak met de partners van Campus Amsterdam.
 • Het opbouwen van een kennisnetwerk/community van onderzoekers binnen en buiten Amsterdam die kennis en competenties hebben om bij te dragen aan de kennisagenda rondom campusontwikkeling.
 • Het uitvoeren van (actie)onderzoek gericht op:
  1. Co-creatie op campussen
  2. De verbinding tussen campus en stad.
  Naast deze hoofdthema’s worden 'kleinere' onderzoeksvragen/praktijkvragen opgehaald en gekoppeld aan afstudeerders in de Amsterdamse kennisinstellingen en daarbuiten.
 • Verspreiden van nieuwe en relevante kennis gerelateerd aan campussen
 • Uitvoeren van deelonderzoeken.

Leden

3D Makers Zone, A Lab, AHK Campus, Amsterdam UMC, Amsterdam Green Campus, Amsterdam Innovation Arena, Amsterdam Life Sciences District, Amsterdam Schiphol Campus, Amsterdam Science Park, Beeld en Geluid / Mediapark, Buiksloterham, C-Beta, , De Koepel Haarlem, Energy & Health Campus Petten, Flevo Campus, Gezondheid Fabriek, Greenport Aalsmeer, Greenport NHN AgriTech Campus, HvA Amstelcampus, Campus aan het IJ, Cumulus Park, HvA Health Campus, HvA Sport & Nutrition Campus, H20 Esports Campus Amsterdam, Kenniscampus Stad Almere, Kenniskwartier Zuidas, Knowledge Mile, Campus Kronenburg, Marineterrein, Pakhuis de Zwijger, Prodock, Rietveld & Sandberg Campus, SDG House, Techniekcampus Techport, TerraTechnica, Universiteitskwartier, VU Campus, Waag.

Projectpartners

Gemeente Amsterdam Economische Zaken, Startup Amsterdam, Amsterdam Smart Health Programma, Amsterdam InBusiness, Amsterdam Economic Board, Metropool Regio Amsterdam Bureau, Provincie Noord-Holland

Additionele partners en netwerken: Amsterdam&partners, Campus Groningen, CTO - Chief Technology Office, gemeente Almere, gemeente Amstelveen, IXA, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Port of Amsterdam, Schiphol Area Development Company, UvA AMC HvA Ventures Holding BV, TU Delft.

Lees hier meer over de samenwerking met StartupAmsterdam en de HvA, of ga naar www.campus.amsterdam

Voor meer informatie stuur een mail naar hello@campus.amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 jan 2022