Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het Bajeskwartier

Het Healthy Urban Living Lab

Project

In de voormalige Bijlmer Bajes heeft het ‘Healthy Urban Living Lab’ zijn intrek genomen. In het Living Lab staan de (toekomstige) gebruikers van het Bajes Kwartier centraal. Samen met hen wordt onderzocht hoe het gebied zo in te richten dat het maximaal uitnodigt tot bewegen en ontmoeten: cruciale factoren voor een goede gezondheid en welzijn.

In samenwerking met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM - onderdeel van Koninklijke BAM groep - gaan verschillende wijkexperimenten ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd worden door onderzoekers en studenten van de HvA. De centrale onderzoeksvraag is: “Hoe kan deze nieuwe wijk tegemoet komen aan de behoeften van de bewoners om gezond te zijn en gezond te leven, genoeg te bewegen en elkaar te ontmoeten?”

DOELSTELLING

Hoe kun je de openbare ruimte zo vormgeven, dat mensen zich gezond voelen en gezond gedragen? Wat stimuleert gezond bewegen en ontmoeting tussen buurtgenoten? Het lectoraat Gezondheid en omgeving geeft de uitkomsten van het onderzoek weer terug aan de projectontwikkelaar AM. Niet als de wijk al gebouwd is, maar al tijdens het bouwproces. Zo ontstaat er een unieke uitwisseling tussen kennis en toepassing.

METHODE

Living Lab methode; Kenmerkend voor een Living Lab is dat het met opzet onderdeel is van een omgeving - een buurt of wijk. Die omgeving is aan verandering onderhevig en de aanwezigheid van het Living Lab heeft invloed op die verandering. Cruciaal hierbij is betrokkenheid en deelname van alle belanghebbende partijen. Door gezamenlijk de vraagstukken te formuleren, nauw samen te werken bij het onderzoek en al werkende weg te leren van elkaar, van de gekozen aanpak en van de bereikte resultaten, kunnen nieuwe oplossingen worden gevonden die voor langere tijd houdbaar zijn.

VERWACHTE RESULTAAT

Kleine en grote ingrepen die AM kan toepassen om de gezondheid van alle doelgroepen die komen wonen en werken in het Bajes Kwartier te stimuleren.

RAPPORT: BETER IN HET BAJES KWARTIER

Het team van het Healthy Urban Living Lab voerde samen met studenten in 2019 een Health Impact Assessment (HIA) uit op de plannen van het Bajes Kwartier. Een HIA is een methode waarmee je de kansen voor de gezondheid en mogelijke gezondheidsrisico’s van bewoners in een nieuwe wijk kaart brengt. De HIA-methode leidde tot het rapport Beter in het Bajes Kwartier waarin het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen staan beschreven.

Een belangrijke aanbeveling uit het HIA-rapport is dat er een koppeling gemaakt moet worden tussen de inrichting van de fysieke omgeving en de sociale omgeving. Daarnaast is belangrijk dat alle betrokken partijen (projectontwikkelaar, gemeente, burgers en zorginstellingen) vroegtijdig met bij elkaar komen om te kijken hoe je bewoners van het Bajes Kwartier het beste kunt stimuleren tot een gezonde leefstijl.

STAPPENPLAN HEALTH IMPACT ASSESSMENT (HIA)

Het onderzoek van het Bajeskwartier-projectteam leverde een overzichtelijk Health Impact Assessment (HIA) stappenplan op. Hierin staan de stappen die onderzoekers kunnen nemen bij een assessment van de gezondheidsuitdagingen in een wijk.

PARTNERS

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2021