Kenniscentrum Maatschappij en Recht

ABCitiEs

Europees onderzoek naar buurtgerichte ondernemerscollectieven

Project

In Amsterdam, maar zeker ook daarbuiten, ontstaan steeds meer buurtgerichte ondernemers collectieven (ABcitiEs) die een positief effect hebben op de buurt en daarmee de stad. Op welke manieren kunnen gemeenten en overheid deze collectieven het beste ondersteunen? Wat werkt wel en wat absoluut niet? En wat kunnen wij hierbij leren van andere Europese steden?

ABcitiEs

Het project ABCitiEs gaat over Area Based Collaborative Entrepreneurship, oftewel buurtgerichte samenwerkingsverbanden van ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen. Met ondernemerscollectieven bedoelen we bijvoorbeeld samenwerkende ondernemers in een winkelstraat of rondom een plein een kunstenaarscollectief of samenwerking op het gebied van logistiek of energievoorziening.

Doel

Doel van het onderzoek is om overheid in staat te stellen om lokale ondernemerscollectieven (blijvend) tot bloei te helpen. We kijken niet alleen naar de dynamiek tussen de collectieven en de overheid, maar ook naar de dynamiek binnen het collectief. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Interreg Europe, een door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierde organisatie die interregionale samenwerking ondersteunt.

Vier steden

Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is leadpartner van het onderzoek en voert dit uit in nauwe samenwerking met De Gemeente Amsterdam en vier andere Europese steden: Zagreb, Vilnius, Manchester en Athene. Leren van elkaar en met elkaar staat in dit onderzoeksproject centraal. We verzamelen data via observaties, interviews en via kennisbijeenkomsten met onze stakeholders: zowel lokaal als internationaal.

Case studies

Elk Europese regio onderzoekt meerdere cases. In Amsterdam onderzoeken we er vier: De Knowledge Mile, Geef om Jan Eef, Plein 40-45 en Noorderpark Onderneemt. Aansluitend hebben we twee jaar de tijd om via actieplannen nieuw beleid te maken en dit ook daadwerkelijk uit te voeren en te evalueren.

ABCitiEs policy evaluation report

In het ABCitiEs policy evaluation report lees je hoe dergelijke samenwerking vorm kan krijgen en succesvol kan zijn, en vind je een overzicht van de actieplannen die in fase 2 geïmplementeerd gaan worden in Manchester, Athens, Vilnius, Varaždin/ Čakovec en Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht Illustratie: ©Danibal/Draw Up! 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jun 2018
Einddatum 01 jun 2022