Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek organisatie-integriteit

Project

De ontwikkelde cultuurscan integriteit stelt organisaties of toezichthouders in staat om vanuit cultuurperspectief de risico’s op integriteitsschending in kaart te brengen. Daarmee komt dit instrument tegemoet aan de behoefte om risico’s op integriteitsschending te voorspellen voordat dit heeft geleid tot een grote escalatie.

Uit onderzoek van de gerenommeerde criminoloog prof. dr. Fijnaut blijkt dat in Nederland regelovertreding door bedrijven gericht op omzetvergroting en kosten beperking maar beperkt wordt vervolgd. Onderzoek van Transparency International geeft aan dat in ons land burgerlijke actie rond integriteit en corruptie niet van de grond komt. De Close Watch Group Integriteit (CWG) probeert hier een kleine stap in te zetten.

Dit onderzoek is onderdeel van de onderzoekslijn Organisatie-integriteit. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd door studenten, vrijwilligers en gepensioneerde specialisten.

Publicaties

Eerste publicatie In 2012/2013 heeft de Close Watch Group 13 cases van corrumperende culturen onderzocht in de vastgoedsector, de bouwsector en de financiële sector. In een eerste publicatie wordt beschreven wat corrumperende culturen typeert.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 05 mrt 2012

Contact

Alex Straathof
Erik Essen