Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bijzondere mantelzorg (Afgerond)

Project

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden aan ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten. Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend.

In het project 'Bijzondere mantelzorg' is daarom aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. Bijzonder, omdat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt. De mantelzorgers om wie het gaat, is gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en behoefte aan ondersteuning.

Voor het onderzoek is samengewerkt met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het cijfermateriaal in de publicatie is afkomstig uit eerder in opdracht van het SCP uitgevoerd onderzoek onder mantelzorgers in Nederland (De Boer et al. 2009). Het kwalitatieve deel van het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Community Care. Studenten van de HvA hebben bijgedragen aan het veldwerk.

De onderzoeksresultaten worden beschreven in het rapport Bijzondere mantelzorg. Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2011

Contact

Sociaal en Cultureel Planbureau