Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Atlas van de rechtspraktijk

Project

Binnen het onderzoeksproject Atlas van de rechtspraktijk wordt in samenwerking met Sdu Uitgevers de juridische beroepspraktijk gedetailleerd in kaart gebracht.

Juridische beroepspraktijk in kaart

Doel van dit project een helder overzicht van de ca. 80.000 juristen (hbo en wo) die in Nederland werkzaam zijn. Bestaande gegevens van het CBS, onderzoeksinstituten, detacheringbureaus, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de Rechtspraak, de Orde van Advocaten, diverse andere beroepsorganisaties of -verenigingen en gegevens uit (uitgebreid) eigen onderzoek worden hiertoe gecombineerd.

Impuls voor beroepsoriëntatie

Een samenhangend overzicht is van grote waarde voor de opleidingen, de wetenschap en de beroepspraktijk. Aan de hand van de gegevens kunnen o.a. onderbouwde uitspraken worden gedaan over de mogelijkheden van alumni binnen de juridische beroepspraktijk en worden vergelijkingen tussen organisaties en sectoren mogelijk. Het onderzoek leidt tot een website die in het hoger juridisch onderwijs door studenten en docenten kan worden gebruikt en de beroepsoriëntatie van studenten een grote impuls zal geven.

Samenwerkingspartners

Het project is een initiatief van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, in samenwerking met het landelijk opleidingsoverleg HBO-Rechten en de daarbij aangesloten opleidingen HBO-Rechten van de volgende hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Juridische hogeschool Avans-Fontys, Saxion Hogescholen

Uw vermelding in de Atlas?

Werk mee aan het onderzoek en ondersteun onderwijs en wetenschap. U er zo bovendien voor dat uw eigen organisatie correct vermeld wordt in de Atlas. Als dank ontvangt u een rapport met de hoofdlijnen van de Atlas.

Vragenlijsten

Voor het onderzoek worden twee vragenlijsten gebruikt: één voor advocaten- en notariskantoren (of gecombineerde kantoren) en één voor alle overige organisaties. Hieronder vindt u de links naar deze vragenlijsten:

Factheet

Persbericht

Onderwijstool Atlas van de Rechtspraktijk

De onderwijstool www.atlasrechtspraktijk.nl is alleen toegankelijk met een login.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2012

Contact

Gerard Maas
Daniëlle Beets
Mark van Duijvenvoorde