Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Zicht op huishoudboekjes

Financiële keuzes van Amsterdamse gezinnen met een laag tot middeninkomen

Project

De afgelopen jaren is het leven duurder geworden. De coronacrisis, toenemende inflatie en energiearmoede hebben vooral Nederlanders met een laag tot middeninkomen in hun portemonnee geraakt. In dit onderzoek volgen onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies een jaar lang tien Amsterdamse gezinnen met een laag tot middeninkomen die weinig of geen financiële buffer hebben. Hoe zien hun maandelijkse inkomsten en uitgaven eruit door het jaar heen? En welke keuzes maken zij als ze in geldnood komen?

Weggeefkastje Amsterdam

De fragiele middenklasse

Ze worden de ‘fragiele middenklasse’ genoemd: huishoudens in Nederland met een laag tot middeninkomen die nauwelijks of geen financiële buffer hebben. Sommige huishoudens hebben iedere maand te maken met financiële tekorten. Het lukt hen niet om hun inkomsten en uitgaven goed op elkaar af te stemmen. Andere komen in financiële problemen zodra ze te maken krijgen met ‘persoonlijk onvermijdbare uitgaven,’ zoals kosten wegens ziekte, leningen of ondersteuning van familieleden.

Huishoudboekjes en interviews

Rosanna Schoorl en haar collega’s van het lectoraat Armoede Interventies onderzoeken in hoeverre het huishoudens in de fragiele middenklasse lukt om zich aan te passen aan een nieuwe financiële situatie en zich voor te bereiden op de toekomst. Een jaar lang krijgen de onderzoekers inzage in de huishoudboekjes van tien Amsterdamse huishoudens en interviewen ze hen over de achterliggende beslissingen en keuzes. Zo hopen ze de onderzoeksvraag te beantwoorden wat het aanpassingsvermogen en de schokbestendigheid is van deze huishoudens.

Onderzoeksvraag

Wat is het aanpassingsvermogen en de schokbestendigheid van Nederlandse huishoudens met een laag tot middeninkomen?

Armoede terugdringen

Het is maar de vraag in hoeverre de tien huishoudens zelf iets aan hun financiële situatie kunnen doen. Doel van het onderzoek is dan ook om een beeld te geven van de mate van ontoereikendheid, instabiliteit en fluctuaties van de financiën van Amsterdammers met een laag tot middeninkomen. Daarnaast willen de onderzoekers meer weten over de copingstrategieën die deze groep inzet. Met deze kennis kunnen zij beter beoordelen welke interventies en maatregelen de instabiliteit en de fluctuaties van het inkomen en de uitgaven beperken. Zo willen ze uiteindelijk de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland terugdringen.

Externe partner / stakeholder

Betrokken lectoraat

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2024
Einddatum 01 jan 2025