Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Voortgangsrapportage Schuldeiserscoalitie

Project

De Schuldeiserscoalitie bestaat uit verschillende bedrijven en organisaties (primaire schuldeisers) die er gemeenschappelijk naar streven particuliere klanten met betalingsproblemen proactief te helpen. Hiertoe hebben ze een Ethisch Manifest opgesteld met afspraken die ertoe dienen om probleemschulden bij klanten zoveel mogelijk te voorkomen en betalingsachterstanden op te lossen.

Het lectoraat Armoede Interventies is als kennispartner verbonden aan de Schuldeiserscoalitie en voert onder andere jaarlijks een voortgangsmeting uit. Op die manier wordt in kaart gebracht welke acties de leden ondernemen om de afspraken uit het Ethisch Manifest te implementeren en de algemene doelstelling van minder betalingsachterstanden en afsluitingen te realiseren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 31 dec 2020

Contact

Nicole Cuijpers
Roeland van Geuns