Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Methodiekbeschrijving Jongerenschulddienstverleners Stichting Xtraplus JIT/JIP Den Haag

Project

De Schulddienstverleners van Stichting Xtraplus-JIP/JIT in Den Haag zijn ontstaan naar aanleiding van signalen van verschillende hulpverleningsinstanties voor jongeren in de regio Haaglanden dat er steeds meer Haagse jongeren kampen met ‘onoplosbare’ schulden.

Jongeren met dergelijke schulden worden belemmerd in hun ontwikkeling en komen onvoldoende tot maatschappelijke participatie. De schulddienstverleners richten zich geheel op jongeren met ‘onoplosbare’ schulden. Dit zijn jongeren die zelf geen oplossing meer zien en niet worden bereikt door, of in aanmerking komen voor, de reguliere schuldhulpverlening. De schulddienstverleners opereren parallel aan Jongerenadviseurs (JIP) en intensief trajectbegeleiders (JIT). JIT en JIP professionals treffen in hun dagelijkse praktijk veel jongeren die (nog) niet in aanmerking komen voor bestaande vormen van schuldhulpverlening. Door het inzetten van schulddienstverleners krijgen professionals meer ruimte om zich te richten op de overige leefgebieden. Stichting Xtraplus-JIP/JIT werkt momenteel hard aan de doorontwikkeling van de Schulddienstverlenerscomponent in hun aanpak en een interventiebeschrijving is daarbij onontbeerlijk: belangrijk is dat op papier komt te staan wat deze practice based integrale interventie inhoudt en wat het oplevert. Stichting Xtraplus-JIP/JIT heeft het Lectoraat Armoede Interventies gevraagd onderzoek te doen om tot een dergelijke interventiebeschrijving te komen door het verrichten van een documentenanalyse, een kwantitatieve data-analyse op basis van geregistreerde gegevens, interviews met managers, schulddienstverleners, samenwerkingspartners (JIT en JIP) en jongeren. Het eindproduct wordt in juli 2019 opgeleverd.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2018
Einddatum 01 aug 2019

Contact

Roeland van Geuns