Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Huren zonder zorgen

Financieel in balans je eerste woning huren

Project

De transitie van thuiswonend naar zelfstandig huisvesting, vraagt veel van de financiële vaardigheden van jongeren. Deze overgang vormt dan ook een risico voor het ontstaan van financiële problemen.

Eerder onderzoek van ons lectoraat naar schulden onder jongeren op het ROC, toont ook aan dat jongeren vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen meer én grotere betalingsachterstanden hebben. Woningcorporaties signaleren deze problemen en zoeken naar nieuwe manieren om achterstanden bij hun huurders te voorkomen.

In dit project onderzocht het Lectoraat Armoede Interventies samen met De Key, Eigen Haard, Rochdale en Sité Woondiensten en het Nibud hoe we huurachterstanden bij jonge huurders kunnen terugdringen. Dit deden we in samenwerking met Social designbureau INK, onder andere bekend van Garage2020 : een innovatief platform voor jeugdzorg.
Social designers ontrafelen bestaande problemen binnen het sociaal domein, en komen daarbij met radicaal nieuwe oplossingen. Ontwerpdenken is daarbij steeds het uitgangspunt. De innovatieve aanpak van Social design krijgt in Nederland steeds meer vaste voet aan de grond en ook binnen ons lectoraat zoeken we graag naar nieuwe perspectieven.

Doel van het project was om producten te ontwikkelen die de financiële competenties, motivatie en het geloof in eigen kunnen van jongeren vergroten zodat zij meer zelfregie en controle op hun financiële situatie ervaren. Zo willen we jongeren de kans geven gezond hun wooncarrière te starten. Hoe deze producten eruit zouden komen te zien, was eerst nog niet duidelijk; in co-creatie met social designers, woningcorporaties, én uiteraard met jongeren zelf hebben we ons laten verrassen door het ontwerpproces!

Dit project heeft de volgende producten opgeleverd:

1. Eindrapportage

2. Handreiking

3. Theory of Change

Voor de meest actuele informatie, ga naar https://medium.com/huren-zonder-zorgen

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 aug 2019
Einddatum 28 feb 2022