Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hoe flexibel zijn instituties?

Project

Veel burgers in bestaansonzekerheid lopen vast in de complexiteit van de huidige verzorgingsstaat. Tegelijkertijd is er een toename in maatschappelijke (burger)initiatieven die innovatieve en creatieve oplossingen aandragen en fundamentele vragen stellen over het huidige systeem. Een transitie is nodig. Maar diezelfde initiatieven lopen hierbij vaak aan tegen tal van systeemobstakels: wet- en regelgeving maar ook de alledaagse mores.

De lectoraten Armoede Interventies en Social Media for Social Change gaan in dit onderzoek op zoek naar de ruimte die ligt binnen huidige structuren. In hoeverre zijn deze echt zo rigide, of zijn ze toch redelijk flexibel? Wetgeving is immers vaak niet eenduidig en open voor interpretatie. En welke rol speelt verbeeldingskracht hierin? Hierbij zullen de lectoraten samenwerken met burgerinitiatieven en partijen uit de creatieve sector.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Centre for Expertise for Creative Innovation (CoECI) .

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2023
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Tamara Witschge