Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Financiële zelfredzaamheid in de vrouwenopvang

Combine (samenwerking van Arosa, Blijfgroep, Moviera en Perspektief) en Stichting van Schulden naar Kansen

Project

In dit project wordt door de Combine organisaties hun gezamenlijke expertise ingezet om cliënten te ondersteunen bij het voorkomen van schulden en het tegemoetzien van een financieel gezonde(re) toekomst.

Bij dit project worden relevante al lopende projecten rondom armoede en schuld betrokken. Het doel van het project is om de bestaande werkwijzen door te ontwikkelen en in het hele werkgebied van de Combine organisaties te implementeren en om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te toetsen. De HvA onderzoekt gedurende de looptijd van het project het effect van het werk bij de cliënten (impactmeeting).

Gezamenlijk delen we onze resultaten in een eindrapport waarin we niet alleen laten zien welk effect we hebben gehad op de afname van schulden bij vrouwen, maar ook laten zien welke werkwijzen effectief zijn. Zo hebben we de overdracht van de werkwijzen geborgd in een rapport met verschillende werkwijzers voor de vrouwenopvang.
Het resultaat zal landelijk beschikbaar gesteld worden.

Voor dit project is een samenwerkingsverband met de Delta Lloyd Foundation in het kader van hun programma “Van Schulden naar Kansen” opgezet. Het project ‘Financiële zelfredzaamheid in de vrouwenopvang’ werkt volgens de uitgangspunten van het Delta Lloyd Foundation programma “Van Schulden naar Kansen”.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2018
Einddatum 01 jul 2020