Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Financieel welzijn van HvA-studenten

Project

Net als veel andere Nederlanders merken ook studenten het effect van de inflatie op hun vaste lasten zoals huur en op hun boodschappen. Naast hun studie hebben zij echter niet onbeperkt de mogelijkheid om (extra) te werken. Daarnaast leven zij vaak met onzekerheid over hoe hoog hun studieschuld gaat zijn en hoe die hun financiële situatie in de toekomst zal beïnvloeden. Om meer te leren over wat er onder haar studenten leeft op financieel gebied deed de HvA vanuit het lectoraat Armoede Interventies, Studentenzaken en Institutional Research onderzoek naar het financieel welzijn van HvA-studenten.

In het najaar van 2023 werd een enquête uitgezet die is ingevuld door 1.040 studenten die lid zijn van het HvA-studentenpanel. Zij gaven aan hoe zij er feitelijk financieel voor staan, of ze dat als een probleem zien of niet en of ze geneigd zijn om daar hulp bij te zoeken, al dan niet binnen de HvA.

De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn:

  • Veel HvA-studenten ontvangen financiële steun uit hun omgeving, maar een deel moet het stellen zonder hulp en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood;
  • Bijna de helft van de studenten geeft aan het eens of helemaal eens te zijn met de stelling ‘ik maak me vaak zorgen over geld’, wat zij vaak ervaren als een negatieve invloed op hun privéleven en regelmatig ook op hun studie. Een kwart was in de drie maanden voorafgaand aan de enquête op enig moment blut en een vijfde had in die periode te maken met tenminste één betalingsachterstand.
  • De studenten zouden meer aandacht voor de hulpmogelijkheden binnen de HvA waarderen.

Deze conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen:

  • Wees je er als onderwijsinstelling van bewust dat er een groep studenten is die in hun studie beperkt wordt door financiële problemen. Die kunnen zich op vele, soms subtiele, manieren uiten en op verschillende plekken binnen de HvA zichtbaar worden: bijvoorbeeld (indirect) in de klas, bij de betaling van het collegegeld of bij de studentendecanen;
  • Maak de informatievoorziening over hulp bij geldzorgen breder bekend en toegankelijker. Wees je er ook van bewust dat studenten, net als veel mensen in het algemeen, in de regel een aantal belemmeringen moeten overwinnen voordat zij de stap nemen om hulp te zoeken bij geldproblemen. En dan alsnog denken zij daarbij niet heel snel aan de HvA, maar ze staan er wel voor open;
  • Bekijk welke rol de HvA kan hebben in het verkleinen of wegnemen van specifieke financiële belemmeringen waar een deel van de studenten binnen de hogeschool tegenaan loopt, zoals het combineren van studie en werk en variabele kosten voor studiematerialen en –activiteiten.

In de komende periode wordt aan deze uitkomsten vervolg gegeven door de HvA met meer preventie, voorlichting en begeleiding.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met:

Dit onderzoek was een samenwerking van de afdeling Institutional Research, de dienst Studentenzaken en het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 25 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 apr 2024