Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectiviteit interventie 8TING

Project

Binnen het programma Schouders Eronder worden interventies die in andere beroepsprakijken effectief bevonden zijn toepasbaar gemaakt voor de schuldhulpverlening. Eén van deze pilotinterventies is 8TING; een online instrument dat is ontwikkeld om mensen in de bijstand te ondersteunen en te motiveren.

In dit onderzoek volgt de HvA in samenwerking met Regioplan de implementatie van 8TING in de schuldhulpverlening van Stadsring 51.

Om tot een methodiekbeschrijving van 8TING in de schuldhulpverlening te komen voert de HvA interviews met verantwoordelijken en gebruikers in verschillende stadia van de implementatie.
Ook stellen wij een interventielogica op en identificeren voor de interventie belangrijke contextfactoren. De ontwikkelingen van de interventie op klantniveau worden gemeten door Regioplan.

De pilotinterventie en het onderzoek zijn in het najaar van 2018 gestart en worden in de loop van 2019 afgerond.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2018
Einddatum 01 jan 2020

Contact