Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Buurtgerichte armoedeaanpak Amsterdam West

Project

Stadsdeel West vindt het belangrijk om stevig in te zetten op armoedebestrijding. In vier buurten is de Buurtgerichte armoedeaanpak geïmplementeerd. Het lectoraat Armoede Interventie brengt deze aanpak in kaart en onderzoekt daarbij wat werkzame elementen zijn.

Buurtgerichte armoedeaanpak West

Stadsdeel West wil stevig inzetten op armoedebestrijding door middel van een programmatische aanpak. In vier buurten werkt men volgens de Buurtgerichte armoedeaanpak West. Het lectoraat Armoede Interventie beschrijft deze aanpak in samenwerking met de uitvoerders en onderzoekt wat werkzame elementen zijn.

Doelstelling project

We onderscheiden een drieledige doelstelling:

  1. Inzicht in waaruit de buurtgerichte aanpak bestaat, overkoepelend en per buurt
  2. Inzicht in de werkzame elementen van de aanpak
  3. Inzicht op de meerwaarde en (mogelijk) de effecten van de aanpak

Verwachte resultaten

Samen met de betrokken professionals stellen we per buurt en overkoepelend een Theory of Change op. Hierin wordt expliciet gemaakt welke verandertheorie onderliggend is aan de activiteiten die men uitvoert en welk doel men dient voor welke doelgroep. Ook brengen we gezamenlijk in kaart wat noodzakelijke (rand)voorwaarden zijn om de aanpak zo effectief mogelijk te implementeren en uit te voeren.

Uiteindelijk zal er meer inzicht komen in buurtgerichte armoedeaanpak en de werkzame elementen daarin.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 juni 2024

Project Info

Startdatum 10 jun
Einddatum 01 nov