Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ambulant Jongerenwerk

Project

In 2011-2013 verrichtte het lectoraat Youth Spot in samenwerking met 23 studenten van de minor 'Jongerenwerk in de grote stad' onderzoek naar Ambulant Jongerenwerk op vijf locaties in Amsterdam.

Ambulant jongerenwerk

Via Ambulant Jongerenwerk worden jongeren opgezocht op plaatsen waar ze hun vrije tijd doorbrengen. De jongerenwerkers bekijken enerzijds of er mogelijkheden zijn om de jongeren te activeren en onderzoeken anderzijds of jongeren problemen hebben in hun persoonlijke omstandigheden waar ondersteuning bij nodig is (Schellekens, 1998). Ambulant Jongerenwerk is van belang als vindplaats van jongeren die uitgevallen zijn, voor de ondersteuning van jongeren bij het oplossen van hun problemen, voor het voorkomen van overlast, voor de toegang tot talentontwikkeling (sportscouts; buurtscouts) en ten slotte voor het activeren van jongeren op straat. Het ambulant werken wordt dan ook ingezet voor verschillende doelgroepen en vanuit verschillende disciplines. Het is de moeite waard om deze verschillen te gaan verkennen.

Eindproducten

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een literatuurstudie, een onderzoeksrapport en een methodiekbeschrijving voor Mbo, Hbo en praktijkwerkers.

Portfolio Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Portfolio jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach . Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om het na vijf jaar samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Het project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de landelijke programma's Effectieve Sociale Interventies van Movisie en de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit (DMPK) van het Nederlands Jeugdinstituut.

PUBLICATIES:

Sonneveld, J., Metz, J., & Koops, K (2013). Methodiekbeschrijving Ambulant Jongerenwerk. Aflevering 2 Portfolio Jongerenwerk. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2013) 'Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan'. Onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Aflevering 2 Portfolio Jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.

Metz, J. (2011). Ambulant jongerenwerk. Vinden, binden, motiveren en doorleiden. De actuele relevantie van de klassieker. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam/ Lectoraat Youth Spot.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2011
Einddatum 01 okt 2013

Contact

Kamiel Koops
Judith Metz